אתר Medical Doctor International Academy הצהרת פרטיות

כללי

אתר Medical Doctor International Academy ("האתר") מספק מידע הרלוונטי לסטודנטים המתעתדים ללמוד רפואה בחו"ל.

מדיניותה של מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה, מפעילת האתר, כפי שתפורט להלן, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר. האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש ומאפשר לגולשים לגלוש ללא פגיעה בפרטיותם. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך ש מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת  [email protected].

מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.

רישום לשירותים

לצורך קבלת שיחת ייעוץ, תדרש למסור מידע אישי אודותיך, לרבות פרטים מזהים (שם מלא), פרטי התקשרות (כתובת אלקטרונית ומספר טלפון) וכדומה. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל את הייעוץ המבוקש.

מאגרי מידע ואבטחת מידע

 המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מפעילי האתר. מפעילי האתר יעשו שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים. מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

השימוש בנתונים 

בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד.  מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה תשמור את הנתונים בסודיות. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הפנייה לייעוץ דרך האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

• ליצירת הקשר אתך.

• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. הנתונים שימשו את מפעילי האתר לצורך כך יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

  מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;

• אם יתקבל בידי  מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מ.ד. לימודים בינלאומיים;

• בכל מקרה ש מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

•  מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;

• תתקבל אצל  מדיקל דוקטור נדל"ן באירופה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה מפעילי האתר רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

Cookies 

בעלי האתר משתמשים ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    דילוג לתוכן